Rammeverk for samtrafikk i det felles europeiske luftrommet