Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler: endringsbestemmelser