Rapporteringskrav for næringsmidler, utendørsstøy, pasientrettigheter og radioutstyr