REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om uorganiske ammoniumsalter