Reduksjon av forekomst av dioksiner, furaner og PCB i fôr og mat

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2014/633/EU av 11. september 2014 om reduksjon av forekomst av dioksiner, furaner og PCB i fôr og mat

Commission Recommendation 2014/663/EU of 11 September 2014 amending the Annex to Recommendation 2013/711/EU on the reduction of the presence of dioxins, furans and PCBs in feed and food

Siste nytt

Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 13.09.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrekommandasjon, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens henstilling 2013/711/EU er der fastsat indgrebsværdier for dioxiner og dioxinlignende PCB'er med henblik på at fremme en proaktiv indsats for at reducere forekomsten af dioxiner og dioxinlignende PCB'er i fødevarer.

(2) Det er hensigtsmæssigt at tilpasse indgrebsværdien for dioxinlignende PCB'er i ler som kosttilskud til den indgrebsværdi, der gælder for samme ler til foderbrug, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF og at tilpasse indgrebsværdien for dioxiner og dioxinlignende PCB'er i korn til konsum til de indgrebsværdier, der gælder for korn til foderbrug.

(3) Der er fundet oliefrø, som var forurenede med dioxiner og dioxinlignende PCB'er, men selv om der blev fastsat en indgrebsværdi for oliefrø til foderbrug, blev der ikke fastsat en sådan værdi for oliefrø til konsum. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte indgrebsværdier for dioxiner og dioxinlignende PCB'er i oliefrø til konsum.

(4) For tørret frugt og tørrede grøntsager (herunder tørrede urter) er det hensigtsmæssigt at anvende specifikke koncentreringsfaktorer for tørringen, jf. artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006.

(5) Henstilling 2013/711/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.09.2014
Anvendelsesdato i EU
03.10.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet