Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om tobakksvarer med plastfiltre

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsforordning om fastsettelse av rapporteringsformatet for data og opplysninger om innsamlet avfall etter forbruk av tobakksvarer med filtre og av filtre omsatt for bruk i kombinasjon med tobakksprodukter

(In preparation) Commission Implementing Regulation laying down the format for reporting data and information on the collected postconsumption waste of tobacco products with filters and of filters marketed for use in combination with tobacco products

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 22.9.2021 med tilbakemeldingsfrist 20.10.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 22.9.2021)

Engangsplast: indberetning af data om affald efter forbrug af tobaksvarer med plastfiltre

I henhold til direktivet om engangsplast (direktiv (EU) 2019/904) skal EU-landene forsyne Kommissionen med data om indsamlet affald fra: (i) tobaksvarer med filtre; (ii) filtre, som markedsføres til anvendelse i kombination med tobaksvarer.

Dette initiativ vil fastlægge reglerne for indberetning af disse data og oplysninger samt formatet for kvalitetskontrolrapporten.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 22 september 2021 - 20 oktober 2021 (midnat, dansk tid)

Udkast til gennemførelsesafgørelse - Ares(2021)5796779

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
22.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet