Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om tobakksvarer med plastfiltre