Reduksjon av visse fettsyreestere i mat

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2014/661/EU av 10. september 2014 om overvåking av forekomsten av 2- og 3-monoklorpropan-1,2-diol (2- og 3-MCPD), 2- og 3-MCPD-fettsyreestere og glycidylfettsyreestere i mat

Commission Recommendation 2014/661/EU of 10 September 2014 on the monitoring of the presence of 2 and 3-monochloropropane-1,2-diol (2 and 3-MCPD), 2- and 3-MCPD fatty acid esters and glycidyl fatty acid esters in food

Siste nytt

Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 12.09.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrekommandasjonen, dansk utgave)

(1) 3-monochlorpropan-1,2-diol (3-MCPD) er et forurenende stof dannet ved fødevareforarbejdning og klassificeret som muligvis kræftfremkaldende hos mennesker, for hvilket der er fastsat et tolerabelt dagligt indtag (TDI) på 2 ?g/kg legemsvægt (1). Der blev ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 fastsat en grænseværdi på 20 ?g/kg for hydrolyseret vegetabilsk protein (HVP) og sojasauce for produkter i flydende form med 40 % tørstof svarende til en grænseværdi på 50 ?g/kg tørstof.

(2) Estere af 2- og 3-monochlorpropan-1,2-diol (MCPD) og glycidylestere er vigtige forurenende stoffer i forarbejdede spiseolier, der anvendes som fødevarer eller fødevareingredienser. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (EFSA) Ekspertpanel for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden (CONTAM) var enigt i skønnet på 100 % frigørelse af 3-MCPD fra dets estere hos mennesker.

(3) Glycidylfedtsyreestere (GE) er forurenende stoffer, der dannes i desodoriseringsprocessen ved raffinering af spiseolie. Den toksikologiske relevans af glycidylfedtsyreestere er endnu ikke belyst fuldt ud. Glycidol alene er kategoriseret som sandsynligvis kræftfremkaldende hos mennesker. De nyeste videnskabelige undersøgelser viser en (næsten) fuldstændig frigørelse af glycidol fra fedtsyreestere i menneskets fordøjelseskanal.

(4) Den 20. september 2013 offentliggjorde EFSA en videnskabelig rapport om analysen af forekomsten af 3-monochlorpropan-1,2-diol (3-MCPD) i fødevarer i Europa i perioden 2009-2011 og en foreløbig vurdering af eksponeringen.

(5) En mere nøjagtig vurdering af eksponeringen kræver flere data om forekomsten af MCPD-fedtsyreestere og glycidylfedtsyreestere.

(6) Det er derfor hensigtsmæssigt at henstille til overvågning af forekomsten af MCPD, MCPD-estere og glycidylestere i vegetabilske olier og fedtstoffer, fødevarer afledt heraf og fødevarer, der indeholder vegetabilske olier og fedtstoffer.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.09.2014
Anvendelsesdato i EU
02.10.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet