Referansedokument for samtrafikk i jernbanesystemet: endringsbestemmelser