Regelmessig tekniske kontroll av kjøretøy med kompresjonstenningsmotor