Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere