Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: endringsbestemmelser om magnesiumpulver