Regelverk om kjemikalieinformasjon for å møte målene i EUs kjemikaliestrategi for bærekraft