Regelverket for EUs 7. rammeprogram for forskning: endringsbestemmelser