Registrering av den geografiske betegnelsen Bayerischer Blutwurz som alkoholsterk drikk