Registrering av den geografiske betegnelsen Demerara Rum som alkoholsterk drikk