Registrering av jernbanevogner i nasjonale kjøretøysregistre