Registrering av verpehønsebesetning: endringer for Bulgaria og Romania