Registrering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) - endring