Registrering i Fellesskapet av import og leveranser av råolje