Regnskapsmessig skille og kostnadsorientering i telereguleringen