Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: retting av rumensk utgave om utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1689 av 29. mai 2019 om retting av den rumenske utgaven av delegeret forordning (EU) 2018/1229 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for oppgjørsdisiplin

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1689 of 29 May 2019 correcting the Romanian language version of Delegated Regulation (EU) 2018/1229 supplementing Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on settlement discipline

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den rumænske udgave af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/12292 indeholder en fejl i artikel 42 for så vidt angår retsaktens ikrafttrædelse.

(2) Delegeret forordning (EU) 2018/1229 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.05.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.05.2019
Anvendelsesdato i EU
30.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet