Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om tillatelser, tilsyn og drift