Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Australia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/627/EU av 5. oktober 2012 vedrørende anerkjennelse av legalt og tilsynsmessig rammeverk i Australia som ekvivalent med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer

Commission Implementing Decision 2012/627/EU of 5 October 2012 on the recognition of the legal and supervisory framework of Australia as equivalent to the requirements of Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.10.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2016)

Sammendrag av innhold
ESMA har vurdert det rettslige og tilsynsmessige rammeverket for kredittvurderingsbyråer i Australia for å være ekvivalente etter kredittvuderingsbyråforordningen (EU) nr. 1060/2009 (CRA).

Kommisjonen har på bakgrunn av ESMAs vurdering fattet beslutning om at Australias regelverk for kredittvurderingsbyråer vurderes som ekvivalent med EUs regelverk om kredittvurderingsbyråer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Ekvivalensbeslutningen er gjennomført ved forskrift i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Status
Rettsakten trådte i kraft i EU 10. oktober 2012. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i forskrift om likeverdighetsvurderinger etter kredittvurderingsbyråregelverket.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.10.2012
Anvendelsesdato i EU
10.10.2012
Opphører å gjelde
19.08.2019
Hjemmel eller endrer
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 583-584
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.03.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.10.2016
Anvendes fra i Norge
12.10.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0627
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro