Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Brasil

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/245/EU av 28. april 2014 vedrørende anerkjennelse av legalt og tilsynsmessig rammeverk i Brasil som ekvivalent med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer

Commission Implementing Decision 2014/245/EU of 28 April 2014 on the recognition of the legal and supervisory framework of Brazil as equivalent to the requirements of Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.10.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2016)

ESMA har vurdert det rettslige og tilsynsmessige rammeverket for kredittvurderingsbyråer i Brasil for å være ekvivalente etter kredittvuderingsbyråforordningen (EU) nr. 1060/2009 (CRA).

Kommisjonen har på bakgrunn av ESMAs vurdering fattet beslutning om at Brasils regelverk for kredittvurderingsbyråer vurderes som ekvivalent med EUs regelverk om kredittvurderingsbyråer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Ekvivalensbeslutningen er gjennomført ved forskrift i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 28. april 2014. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i forskrift om likeverdighetsvurderinger etter kredittvurderingsbyråregelverket.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.04.2016
Anvendelsesdato i EU
23.05.2014
Opphører å gjelde
19.08.2019
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 18.1.2018, p. 492-494
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.10.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.10.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.10.2016
Anvendes fra i Norge
12.10.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0245
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro