Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: tilleggsbestemmelser for periodisk rapportering