Renhetskriterier for fargestoffer i mat (kodifisering)

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2008/128/EF av 22. desember 2008 om spesifikke renhetskriterier for fargestoffer i næringsmidler (kodifisert utgave)

Commission Directive 2008/128/EC of 22 December 2008 laying down specific purity criteria concerning colours for use in foodstuffs (Codified version)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.5.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.5.2010)

Sammendrag av innhold
Direktivet innebærer en kodifisering av direktivene som omhandler renhetskriterier for fargestoffer, det gjøres ingen materielle endringer. Direktiv 95/45/EF, som gir renhetskriterier for denne kategorien tilsetningsstoffer, har blitt endret en rekke ganger. Direktivet har nå blitt kodifisert for å gjøres enklere og mer oversiktlig. Det nye direktivet inneholder renhetskriterier for alle tilsetningsstoffer omfattet av direktiv 94/36/EF.

Merknader
Rettsakten medfører endringer i hjemlingen og henvisningene i forskrift av 21.12.1993 nr 1378 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Endringen er av en slik karakter at den ikke trenger å høres, jf forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav c.

Kriterier for renhet og identitet (renhetskriterier) sikrer at tilsetningsstoffene som omsettes og brukes i næringsmidler er de samme som de risikovurderte tilsetningsstoffene. Å samle disse renhetskriteriene i ett direktiv gjør det enklere for bransjen, forbrukerne og tilsynet å finne fram i bestemmelsene. Rettsakten medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmmet i EØS-avtalen.

Direktivet ble publisert i Official Journal 10. januar 2009 (OJ L 6, 10.1.2009, p. 20).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.12.2008
Anvendelsesdato i EU
30.01.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 25, 30.4.2015, p. 88-131
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.05.2010
Anvendes fra i Norge
06.05.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0128
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro