Renrasede avlsdyr av storfe

Tittel

Rådsdirektiv 1977/504/EØF av 25. juli 1977 om renrasede avlsdyr av storfe

Council Directive 77/504/EEC of 25 July 1977 on pure- bred breeding animals of the bovine species

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens faktaark, engelsk utgave)

These measures define certain rules on trade in pure-bred breeding animals of the bovine species so as to enable intra-Community trade in these animals to be progressively liberalised.

Any animal of the bovine species, including buffalo, whose parents or grandparents are entered or registered in a herd-book for the same breed and which is itself either entered or registered and likely to be entered is considered to be a pure-bred breeding animal.

The Standing Committee on Zootechnics determines, in accordance with a procedure described in the measures:

* performance monitoring methods and methods for assessing cattle's genetic value;
* the criteria governing the recognition of breeders' organisations and associations;
* the criteria governing the establishment of herd-books,
* the criteria governing entry in herd-books;
* the particulars to be shown in the pedigree certificate.

The Member States may require the production of pedigree certificates for intra-Community trade in pure-bred breeding animals of the bovine species, and in the semen and embryos of such animals.

Pure-bred breeding animals of the bovine species may not be imported from a third country unless they are accompanied by a pedigree certificate attesting their registration in the herd-book of the exporting third country.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.07.1977
Gjennomføringsfrist i EU
01.01.1979
Anvendelsesdato i EU
01.01.1979
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.01.1999
Anvendes fra i Norge
13.01.1999