Restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse med hensyn til firokoksib