Retningslinjer for akseptable løsningsforslag ved fusjon av virksomheter