Retningslinjer for de transeuropeiske nett på energiområdet

Tittel

Europaparlaments- og rådsvedtak nr 1364/2006/EF av 6. september 2006 om retningslinjer for de transeuropeiske nett på energiområdet og om oppheving av vedtak nr. 96/391/EF og nr. 1229/2003/EF

Del av:

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: EØS-avtalen omfatter ikke rettsregler om de transeuropeiske nett på energiområdet. Den aktuelle rettsakten er likevel for oversiktens skyld tatt med på nettstedet Europalov ettersom den inngår i EUs forsyningssikkerhetspakke (energi) som inneholder flere EØS-relevante rettsakter.

Klikk på lenken til "Pakke:" (over) for en samlet oversikt over faktaark på nettstedet Europalov knyttet til den lovgivende pakken som denne saken tilhører.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.12.2003
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.09.2006
Anvendelsesdato i EU
12.10.2005

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet