Retningslinjer for offentlig støtte til rask utbygging av bredbåndsnett (2013)