Retningslinjer for selvregulerende tiltak utført av industrien