Retningslinjer for statsstøtte for å fremme risikofinansierte investeringer (revisjon)