Retningslinjer for statsstøtte til kompensasjon for tjenesteyting av allmenn økonomisk betydning