Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/849 av 7. desember 2016 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1315/2013 hva angår kartene i vedlegg I og listen i vedlegg II til forordningen

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/849 of 7 December 2016 amending Regulation (EU) No 1315/2013 of the European Parliament and of the Council as regards the maps in Annex I and the list in Annex II to that Regulation

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.5.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1)I henhold til forordning (EU) nr. 1315/2013 kan bilag I og II tilpasses, hvad angår det samlede nets infrastrukturkomponenter med det formål at tage hensyn til eventuelle ændringer som følge af de kvantitative lofter, der er fastsat i artikel 14, 20, 24 og 27.

(2) På grundlag af de seneste tilgængelige statistikker, som Eurostat, eller i visse tilfælde de nationale statistiske kontorer, har offentliggjort, er det nødvendigt at medtage logistiske platforme, jernbaneterminaler, indlandshavne, søhavne og lufthavne, hvis gennemsnitlige trafikmængde i de seneste to år overstiger det relevante loft, i det samlede net

(3) Det er også nødvendigt at tilpasse kortene over infrastrukturen for veje, jernbaner og indre vandveje, således at de udelukkende afspejler fremskridt med færdiggørelsen af nettet.

(4) Forordning (EU) nr. 1315/2013 bør derfor ændres

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.12.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.12.2016
Anvendelsesdato i EU
08.06.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet