Rettelser til visse godkjenninger av tilsetningsstoffer i fôr (tinktur m.fl.)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/385 av 7. mars 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2021/421 om godkjenning av tinktur av Artemisia vulgaris L. (tinktur av burot) som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar, gjennomføringsforordning (EU) 2021/485 om godkjenning av eterisk ingefærolje frå Zingiber officinale Roscoe som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar, ingefæroleoresin frå Zingiber officinale Roscoe som tilsetjingsstoff i fôr til slaktekyllingar, verpehøner, slaktekalkunar, smågrisar, slaktesvin, purker, mjølkekyr, gjøkalvar (mjølkeerstatningsfôr), storfe meinte for slakt, sauer, geiter, hestar, kaninar, fisk og kjæledyr og ingefærtinktur frå Zingiber officinale Roscoe som tilsetjingsstoff i fôr til hestar og hundar og gjennomføringsforordning (EU) 2021/551 om godkjenning av gurkemeieekstrakt, gurkemeieolje og gurkemeieoleoresin frå jordstengelen til Curcuma longa L. som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar, og av gurkemeietinktur frå jordstengelen til Curcuma longa L. som tilsetjingsstoff i fôr til hestar og hundar

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/385 of 7 March 2022 correcting Implementing Regulation (EU) 2021/421 concerning the authorisation of tincture derived from Artemisia vulgaris L. (mugwort tincture) as a feed additive for all animal species, Implementing Regulation (EU) 2021/485 concerning the authorisation as feed additives of ginger essential oil from Zingiber officinale Roscoe for all animal species, ginger oleoresin from Zingiber officinale Roscoe for chickens for fattening, laying hens, turkeys for fattening, piglets, pigs for fattening, sows, dairy cows, veal calves (milk replacers), cattle for fattening, sheep, goats, horses, rabbits, fish and pets and ginger tincture from Zingiber officinale Roscoe for horses and dogs and Implementing Regulation (EU) 2021/551 concerning the authorisation of turmeric extract, turmeric oil, turmeric oleoresin from Curcuma longa L. rhizome as feed additives for all animal species and turmeric tincture from Curcuma longa L. rhizome as a feed additive for horses and dogs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.10.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.10.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder retting av feil i forordningene (EU) 2021/551, 2021/485 og 2021/421. I disse forordningene, under «Andre bestemmelser» punkt 3, er merking av anbefalt størsteinnhold endret fra å gjelde merking av selve tilsetningsstoffet og premiks, til å bare gjelde selve tilsetningsstoffet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.03.2022
Anvendelsesdato i EU
28.03.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.06.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.10.2022
Anvendes fra i Norge
04.10.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0385
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro