Retting av godkjenningen av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i fôr til verpehøner