Reviderte prosedyrer for inspeksjoner knyttet til maritim sikkerhet