Sammenlignende prøver og analyser av frø og formeringsmateriale av asparges