Samtrafikkevnen for godsvogner i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser