Samtrafikkevnen i jernbanesystemet i Fellesskapet: endringer til direktivets vedlegg