Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endringsbestemmelser