Satellittnavigasjonssystemet Galileo: gjennomføringsbestemmelse om den kommersielle delen