Shortsalgforordningen: korrigering til utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/97 av 17. oktober 2014 om korrigering av delegert forordning (EU) nr. 918/2012 om melding om vesentlige netto shortposisjoner i statsgjeld

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/97 of 17 October 2014 correcting Delegated Regulation (EU) No 918/2012 as regards the notification of significant net short positions in sovereign debt

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.05.2015)

Sammendrag av innhold
Forordningen omhandler metoden for utregning av posisjoner for juridiske enheter i en gruppe som innehar long eller short posisjoner. Utregningsmetodene anvendes både ved posisjoner i aksjer og for statsgjeld. Kommisjonsforordning 918/2012 artikkel 13 har ved en feil ikke vist til bestemmelsen om statsgjeld (artikkel 7 i Shortsalgforordningen), og dette endres i den aktuelle Kommisjonsforordningen for å unngå usikkerhet om lovverket.

Vurdering
Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordningen er en endring av Kommisjonsforordning 918/2012 og har trådt i kraft i EU. Forordningens basisrettsakt er Shortsalgforordningen (236/2012), som ennå ikke er innlemmet i EØS-avtalen eller gjennomført i norsk rett, på grunn av forholdet til ESMA-forordningen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dato
17.10.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.10.2014
Anvendelsesdato i EU
12.02.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 18.1.2018, p. 431-431
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2016
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (av forordning (EU) No 236/2012) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0097
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro