Shortsalgforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjon