Sikkerhet for passasjerskip: informasjon om ombordværende