Sikkerhet for ro-ro- og høyhastighetspassasjerskip: inspeksjonsordning