Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser