Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om krav til søknadner om registrering av transaksjonsregister