Sikkerhets- og funksjonelle krav til passasjerskip under 24 meter

Tittel

Forslag til rådsrekommandasjon om sikkerhetsmål og funksjonenne krav til passasjerskip under 24 meter i lengden

Proposal for a Council Recommendatgion on safety goals and functional requirements for passenger ships below 24 meters in length

Siste nytt

Forslag til rådsrekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 23.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Forslagets begrundelse og formål

Den 20. december 2017 trådte ændringsforslagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/Europa-Kommissionen i kraft, med undtagelse af for små passagerskibe (dvs. skibe under 24 meter i længden), med virkning fra 21. december 2019. Dette skyldes anbefalingerne fra programmet for målrettet og effektiv regulering (REFIT) kvalitetskontrol på EU-lovgivning om passagerskibes sikkerhed.

Direktiv 2009/45/Europa-Kommissionen har skabt et fælles højt sikkerhedsniveau i hele EU og vigtige indre markedsfordele. Det har dog undladt at gøre dette for små skibe (under 24 meter lange), for hvilke flere vigtige sikkerhedsaspekter ikke er blevet harmoniseret (hvilket afspejler vanskelighederne med at anvende de nuværende forskriftsmæssige standarder på en fælles måde for det store udvalg af små skibe og de betingelser, de opererer under i hele EU). Det blev også klart, at den brede vifte af tjenester, som disse fartøjer er bygget til, producerer en meget bred vifte af designs og tekniske løsninger. Dette gjorde det yderst udfordrende at identificere et fælles sæt detaljerede regler, og nødvendiggjorde en anden reguleringsstrategi.

Endvidere er kun ca. 60 små stålskibe ud af ca. 1950 små skibe er blevet certificeret i henhold til direktiv 2009/45/Europa-Kommissionen. Det skyldes, at et stort flertal af små skibe i øjeblikket er bygget af andre materialer end stål (træ, ca. 1000 skibe, kompositmaterialer, ca. 590 skibe og aluminium, ca. 170 skibe). For sådanne skibe eksisterer der for tiden ingen fælles standarder eller sikkerhedsstandarder, hverken på EU-plan eller internationalt plan. Hver medlemsstat har forskellige tilgange til reguleringen af sikkerhed, hvilket medfører forskelle i tiltag, tilgange og fortolkninger, hvilket igen gør konstruktionen af skibe til et bredere indre marked til en udfordring.

Fraværet af harmoniserede sikkerhedsstandarder udgør en væsentlig udfordring, især for mindre europæiske rederier, der baserer sig på markedet for brugte små passagerskibe (72 % af ca. 360 rederier med passagerskibe i henhold til direktiv 2009/45/Europa-Kommissionen har kun et indenlandsk passagerskib). Hvis skibet ikke er certificeret i henhold til direktivet, bør gensidig anerkendelse principielt finde anvendelse. I praksis viser det sig dog, at hvert skib er tæt på at være en prototype, dvs. bygget til et bestemt formål i henhold til de tekniske specifikationer, som er fastlagt af dets fremtidige ejer. I tilfælde af flagskifte skal skibet derfor ændres og gencertificeres, med de tilhørende ekstraomkostninger, som dette indebærer.

Hvad angår ulykkesstatistikken, som rapporteret i det ledsagende arbejdsdokument, har dataene siden 2011 ikke udvist nogen umiddelbar sikkerhedsrisiko. For små indenlandske passagerskibe uden for direktivets anvendelsesområde, blev der registreret 555 ulykker mellem 2011 og 2017 på Den Europæiske Informationsplatform for Ulykker til Søs (European Marine Casualty Information Platform (EMCIP)) med 165 tilskadekomne personer og 11 dødsfald. Det betyder, at der var ca. 2 dødsfald for hver 100 ulykker og 1 tilskadekommen person for hver 3. ulykke.

Ikke desto mindre skaber fraværet af visse krav i nogle medlemsstater (f.eks. om underopdeling af små skibe) eller forskelligheden af krav vedrørende f.eks. brandisolering, behov for yderligere overvejelse af det opnåede sikkerhedsniveau (bestemt ved supplerende foranstaltninger, der er afpasset efter lokale og geofysiske forhold, såsom navigationsrestriktioner).

De foreslåede sikkerhedsmål og funktionskrav for små passagerskibe under 24 meter i længden fastsætter vejledende principper for sikkerheden for disse fartøjer, der, hvis de bliver modtaget af medlemsstaterne og videreudviklet, kan bane vejen for en mere fælles tilgang med hensyn til sikkerheden for små passagerskibe i indenrigsfart i EU-farvand.

Denne nye tilgang, baseret på ydelse snarere end ufravigelige krav, vil give en vis grad af frihed til at tilpasse til lokale forhold, hvor det er nødvendigt, og fremme innovative designs. Det afspejler også bedre de mange forskellige designs, materialer og drift af små passagerskibe, som er mere følsomme over for lokale driftsforhold.

Forslaget sigter således på at opfordre medlemsstaterne til at modtage den anbefalede præstationsbaserede sikkerhedsstrategi for små passagerskibe.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.05.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet