Sikkerhets- og funksjonelle krav til passasjerskip under 24 meter